Real Estate Magazin – Magazin o svetu nekretnina

Fakultet organizacionih nauka dobija novu zgradu

 

Potpisivanjem ugovora o realizaciji i finansiranju projekta izgradnje nove zgrade FON-a napravljen je još jedan korak ka dodatnih 7.619 kvadratnih metara, čija je izgradnja najavljena prošle godine. Država će za izgradnju izdvojiti pet miliona evra iz kredita Evropske investicione banke, a planirano je da fakultet uloži 60 miliona dinara iz sopstvenih sredstava za opremanje zgrade.

FOTO: FON, Facebook

Fakultet organizacionih nauka smešten je u nekadašnjoj Osnovnoj školi „Bora Stanković“, zadužbini kraljice Marije Karađorđević iz 1932. godine. Odmah do ovog zdanja biće dograđeno novo moderno krilo sa blago uvećanom visinom krovnog venca u odnosu na trenutno stanje. Postojeći kompleks na najvišoj koti ima 20,1 metar (Su+P+3), dok će novoprojektovano krilo biti nešto više, sa visinom slemena od 23,6 metara (2Po+P+4). Direktna veza između dva objekta biće ostvarena zatvorenom pasarelom u visini prvog sprata. Visina objekta uslovljena je pre svega veličinom spratne osnove i potrebom formiranja prostorija sa velikim spratnim visinama, poput amfiteatara i sala za nastavu. Udaljenost starog i novog objekta je šest metara.

Podzemne etaže - Na podzemnim etažama planiran je parking sa 60 mesta i sa kontrolisanim pristupom za oko 150 zaposlenih u ovoj ustanovi. Kolski pristup biće iz Ulice Jove Ilića, gde će se nalaziti ulazno-izlazni portali sa dva nezavisna autolifta. Ovim thničkim rešenjem omogućen je efikasan pristup garaži, bez dodatnog prostora koji bi zauzele pristupne rampe.

Foto: Beobuild

Prizemlje

Na prizemlju je planiran ulazni hol, čitaonica sa 100 mesta i bibliotekom, putnički liftovi i stepenšta, kao i deo tehničkih prostorija.

I i II sprat

Na prvom i drugom spratu planiran je po jedan amfiteatar sa 200 mesta i prateća sala za nastavu od 60 mesta, deo za vertikalnu komunikaciju sa liftovima i pristup toploj vezi ka staroj zgradi.

III sprat

Na trećem spratu nalaziće se od tri sale za nastavu, svaka kapaciteta od 60 mesta, laboratorija sa 24 mesta i jedna multifunkcionalna sala za prezentacije.

IV sprat

Poslednji četvrti sprat namenjen je kabinetima za profesore sa posebnom salom za sastanke kolegijuma.

Foto: Beobuild

Veliki pristupni plato ispred same zgrade fakulteta, koji trenutno služi kao parking, biće takođe rekonstruisan i prilagođen novoj funkciji – služiće kao mesto okupljanja sa uređenim zelenilom i pešačkim stazama.

Novi prostor predstavlja značajno uvećanje, jer će dograđeno krilo duplirati nastavne kapacitete FON-a. Postojeća zgrada je tokom poslednje četiri decenije značajno izmenjena, pre svega kroz nemali broj malih i delimičnih rekonstrukcija u cilju povećanja njenog kapaciteta. Koliko je izmenjena u spoljnom izgledu, njena unutrašnja funkcija doživela je još veću transformnaciju.

Izgradnja novog objekta trebalo bi da počne do kraja ove godine i da bude završena tokom 2020.