Real Estate Magazin – Magazin o svetu nekretnina

Nekretnine najizloženije pranju novca

Promet nekretninama predstavlja jedan od najizloženijih sektora za pranje novca, navodi Radna grupa za izradu nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u dokumentu „Procena rizika od pranja novca i procena rizika od finansiranja terorizma“.

Plasiranje novca stečenog nelegalnim tokovima u nekretnine, najčešće se odvija kroz investiranje u izgradnju stambeno-poslovnih objekata i kupovinom nepokretnosti. Pretnja od pranja novca najviše je izražena kod fizičkih lica kao investitora u izgradnju nekretnina, koji potom prodaju nekretnine i na taj način prikrivaju nezakonito poreklo uloženog novca. Finansiranje izgradnje iz novčanih sredstava nepoznatog porekla najčešće se pravda pozajmicama i poklonima.

Na povećanje ranjivosti ovog sektora od pranja novca utiče i podatak da se plaćanje građevinskog materijala može obavljati u gotovini. Zapaženo je i prikazivanje potcenjenih vrednosti nekretnina u kupoprodajnim ugovorima i plaćanje razlike gotovinom. Izbegavanje plaćanja poreza i drugih dažbina koje predstavljaju javni prihod najčešće se vrši prikazivanjem lažnog prometa preko fantomskih preduzeća, falsifikovanjem dokumentacije i ubacivanjem robe proizvedene na crno u legalne tokove. Rizik dodatno povećava to što je Zakon o PDV omogućio fizičkim licima – investitorima, da se registruju za PDV sistem, a da pri tome ne moraju da budu registrovani i kao poreski obveznici, u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih društava, navodi se u dokumentu Radne grupe.

Pored prometa nekretnina kao rizične oblasti identifikovani su i notari, advokati, kazina i računovođe, odnosno oni sektori u kojima se radi sa gotovinom i gde je moguće novac iz nelegalnih prebaciti u legalne tokove. U dokumentu se ukazuje da je Srbija zemlja sa srednjim rizikom od pranja novca.