Real Estate Magazin – Magazin o svetu nekretnina

Visoka tražnja uz malu ponudu, ne može biti garant da će investitor prodati sve stanove

Tržište nekretnina u Srbiji, pogotovo u Beogradu, u rapidnom je porastu, a sam „bum“ traje već 4-5 godina. „Promene na tržištu nakon krize krenule su izgradnjom „A bloka“, a zatim i dolaskom stranih investitora koji su doneli nove koncepte kada je stanogradnja u pitanju“, ističe Vladimir Popović, izvršni direktor West Properties-a.

Koliko dugo ovaj trend rasta u sektoru nekretnina može da se održi?

To je često pitanje sa kojim nam se obraćaju. U Beogradu svake godine imamo 25-30 hiljada novih stanovnika koji dolaze ili stasavaju za samostalni život. Niske kamatne stope na stambene kredite takođe su uticale na rast tražnje, kao i odluku ljudi da se opredele za kupovinu stana i ratu kredita umesto da plaćaju rentu. Beograd je još uvek nerazvijen i potencijala za gradnju ima mnogo. Ipak, i konstantna visoka tražnja uz malu ponudu, ne može biti garant da će investitor prodati sve, ukoliko projektu ne pristupi na pravi način.

Koliko se profil kupaca nekretnina promenio?

Od manjih zgrada kojima su kupci težili, sada se okreću konodminijumima koje su doneli strani investitori. Ovakav relativno novi koncept na našem tržištu pruža dodatne benefite stanarima i uređenu okolinu. To je ono na šta je i West Properties svojevremeno skretao pažnju svojim klijentima, da vrednost jedne nekretnine ne zavisi od nje same. Ako stan renovirate najboljim materijalima, neće postići punu cenu ukoliko se nalazi u zgradi koja nije adekvatno uređena. Ukupan kvalitet života koji pruža stan na određenoj lokaciji je danas od presudnog značaja pri donošenju odluke o kupovini.

West Properties, pored posredovanja u prometu nepokretnosti, procena vrednosti i istraživanja tržišta, nudi i konsultantske usluge. U čemu su prednosti angažovanja stručnih kompanija iz oblasti nekretnina?

Konsultantske usluge koje West Properties pruža podrazumevaju savetovanje šta je na određenoj lokaciji najbolje graditi, finansijske analize izvodljivosti i isplativosti projekta, vođenje projekta tokom procesa adaptacije ili gradnje, marketing u oblasti nekretnina, analize najbolje iskorišćenosti prostora, pa sve do pružanja usluga profesionalnog upravljanja nekretninom i procesom njenog održavanja.

Ovakvim pristupom investitoru pružamo ključne informacije na osnovu kojih će doneti odluku da li će krenuti sa realizacijom projekta ili ne. Krajnji rezultat investicije i njen uspeh treba predvideti na samom početku, a u tome najznačajniji faktor nosi sprega marketinga i prodaje. Strani investitori vrlo dobro poznaju ove principe, dok nam se lokalni obraćaju mahom kada već dođe do problema u realizaciji.

Stvari bi trebalo postaviti drugačije. Jedan od uspešnih primera na kojima je West Properties radio je Panorama Voždovac. Prodaja je zvanično počela 27. septembra 2017. kada je otvoren show room, a do novembra je prodato 60% stanova. To nije bio uspeh preko noći, već smo rad na projektu započeli 1. januara 2017, napravili smo dobru selekciju marketing alata i već danas imamo gotovo rasprodat ceo kompleks daleko ispred završetka izgradnje. Kroz ovakav pristup kreira se potreba potencijalnih kupaca za određenim prostorom. Nije dovoljno samo izgraditi objekat na nekoj lokaciji.

West Properties pomaže investitorima u odluci o odabiru lokacije za projekat, kako bi taj objekat trebalo da izgleda, koje završne materijale koristiti... Bez obzira iz kog segmenta poslovanja da dolazi, investitor bi kada ulazi u svet građevine trebalo da se obrati stručnjacima koji poznaju to tržište i to je glavna razlika između stranih i određenog broja domaćih investitora. Na bazi makro i mikro istraživanja tu smo da damo input investitoru, da kreira objekat u skladu sa lokacijom i projekat koji može da ostvari rezultat, štedeći mu vreme i novac, kao i da pravim pristupom povećamo profit koji može da ostvari.

Vladimir Popović jedan je od učesnika okruglog stola „REAL ESTATE – NOVA PRAVILA“ koji se održava 25.10.2018 u Beogradu – Više informacija o okruglom stolu, pronađite OVDE