Real Estate Magazin – Magazin o svetu nekretnina

Šta donose usvojene izmene Zakona o planiranju i izgradnji i ozakonjenju objekata

Usvojeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji pružiće državi, građevinskim inspektorima i lokalnoj samoupravi nove mogućnosti za još efikasniju borbu protiv neodgovornih i bahatih investitora koji grade bez dozvole i pokušavaju da zarade na kršenju zakona.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata uvodi novu alatku koja će biti na raspolaganju svima koji sprovode ovaj zakon, a to je lakše i brže donošenje i sprovođenje rešenja o uklanjanju nelegalnih objekata.

Izmenama zakona predviđeno je da je, umesto pravosnažnog rešenja kojim se odbija ili odbacuje zahtev za ozakonjenje, dovoljno konačno, najčešće drugostepeno, rešenje kojim se zahtev za ozakonjenje odbacuje ili odbija. Ova mera trebalo bi da donese mnogo više uklanjanja nelegalnih objekata nego do sada, jer se na rušenje čekalo do okončanja predugih upravnih i sudskih sporova.

Izmene zakona predviđaju da svi nelegalni objekti imaju zabranu prometovanja do donošenja konačnog rešenja o ozakonjenju ili njegovog odbijanja, što je pre svega usmereno protiv neodgovornih investitora koji žele da se obogate kršenjem zakona i izbegavanjem plaćanja građevinskih i komunalnih opštinskih i gradskih taksi. Zbog njih se uvodi ova zabrana i neće moći da trguju nelegalnim objektima.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji omogućava da posle e-dozvola i e-katastra zaživi i reforma e-prostor, odnosno da se uvede objedinjena procedura i u oblasti izrade planskih dokumenata, po uzoru na onu koja već postoji kod građevinskih dozvola.

Predlog zakona predviđa da se rokovi za izradu planskih dokumenata skrate na najviše 12 meseci, sa sadašnjih najmanje 18, a neretko i po nekoliko godina. Usvajanjem izmena zakona omogućiće se da se Plan generalne regulacije primenjuje direktno i da svi planski dokumenti budu javno dostupni u Centralnom registru planskih dokumenata. Takođe je predviđen kraći postupak za donošenje izmena i dopuna planskih dokumenata koje će trajati do šest meseci, produžavanje važenja lokacijskih uslova sa 12 na 24 meseca, građevinskih dozvola sa dve na tri godine, kao i mogućnost fazne gradnje.

Zakon o građevinskim proizvodima prvi put će urediti ovu oblast na jedinstven način i uskladiti je u svemu sa standardima i najboljom praksom EU.  Najvažniji efekti ovog zakona biće uređenije tržište građevinskih proizvoda, podizanje kvaliteta materijala koji se koristi u gradnji puteva, mostova, zgrada i drugih objekata, uz povoljnije cene za investitore omogućene konkurencijom proizvođača. Takođe, novi zakon učiniće i domaće proizvođače konkurentnijim na evropskom tržištu, jer će se i u Srbiji primenjivati jednaki standardi kao i u zemljama članicama EU. Zakon će dati dodatni podsticaj razvoju građevinarstva i omogućiće da objekti koji se grade budu bezbedni i ekološki prihvatljiviji.