Real Estate Magazin – Magazin o svetu nekretnina

Kako arhitektura kreira potražnju?

 

Prema objavljenim podacima u 2019. predstoji predviđena je izgradnja od preko million kvadratnih metara stambenog i komercijalnog prostora samo u Beogradu. Dolazimo do momenta kada visoka tražnja neće više prevashodno biti uslovljena slabom ponudom. Cena novca i cena gradnje je univerzalna za svaki projekat, a vrednost zemljišta unutar svake zone izbalansirana. U ovakvoj investicionoj klimi jedino što izdvaja jedan projekat od drugog je arhitektonska vrednost u svim svojim aspektima utkana u projekat. Jedinstvenost koncepta i dizajna je srazmerna potrebi za specifčnim životnim prostorom i jedinstvenim poslovnim ambijentima. Na horizontu ponude kvadratnih metara izdvojiće se projekti koji će biti prepoznatljivi korisniku po svom konceptu i arhitektonskom dizajnu.

PERFORMANSE I ANALITIČNOST SVAKOG ASPEKTA ARHITEKTURE SU ATRIBUTI ODGOVORNOG PROJEKTA

Uspešni projekti su upravo oni koji su odgovorni u svakom svom aspektu, bez razlike da li se radi o društvenoj odgovornosti projekta, energetskoj ili fnansijskoj odgovornosti. Po svojoj prirodi arhitektura nosi najveći deo te odgovornosti jer je integrator svih činilaca i procesa na jednom projektu. Performanse kao pojam i vrednost u svakoj sferi projekta su merljive i nikada zahtevnije nego danas. Da li se radi o performansama dizajna ili performansama koje određuju energetski, fnansijski ili drugi zahtevi, arhitektura mora da adresira svaki od njih sa izuzetnom preciznošću.

Dobar primer predstavlja izuzetan i jedinstven projekat Green Hill na Dedinju, na kome je arhitektonski biro Danilo Dangubić Architects angažovan u svojstvu izvršnog arhitekte i nadzora za postojeći projekat, gde smo sa investitorom prošli proces redefnisanja koncepta, optimizacije prostora, racionalizacije konstrukcije i tehnologija i kreiranja vizuelnog identiteta projekta za tržište. Svi benefti ostvareni u odnosu na inicijalni budžet projekta vraćeni su podizanjem performansi projekta kroz nivo energetske održivosti i efkasnosti, uvođenjem pasivnih sistema komfora i materijala izuzetnog kvaliteta. Istrajali smo u tome da svaki detalj projekta iznese koncept harmonije luksuza i prirode.

BUDŽET JEDNOG PROJEKTA JE RELEVANTAN PARAMETAR DIZAJNA KOLIKO I NJEGOVA  FUNKCIONALNOST

Naša polazna pozicija u svakom projektu je da sve parametre koji ga opredeljuju sagledamo kao potencijale i da se na izvestan način oportunistički odnosimo prema problemu. Postoji set parametara u odnosu na koje se svi drugi parametri ravnaju, a oni se uglavnom tiču budžeta, vremena, energetske efkasnosti, kompatibilnosti tehnologija i funkcionalnosti. Upravo na stambeno poslovnom objektu SK12 u Pančevu smo razvili svojevrsni koncept odnosa budžeta, tehnologije fasade i energetske efkasnosti. Omotač objekta koji kinetički kreira senilo i mikroklimat objekta smo razvili i proizveli kao jedinstven sistem čija je vrednost višestruko racionalnija od zbira postojećih podsistemskih rešenja. Upravo ovakav pristup je omogućio objektu SK12 da bude konkurentan na tržištu čiji je kapacitet dvostruko manji u odnosu na tržište Beograda

ČETVRTA DIMENZIJA ARHITEKTURE JE POSTALA PRIORITETNA

Arhitektura konzumira ogromne količine vremena od faze koncept dizajna i izgradnje, preko podrške real estate-u i marketingu do upravljanja objektom. Pojam vremena u arhitektonskom delovanju predstvlja danas prvu dimenziju koja opredeljuje odluke u projektu. Arhitektura kojom se bavimo poseduje kapacitet da upravlja vremenom celokupnog projekta. Parametar vremena adresiran kroz pitanja postavljena u fazi koncept dizajna, kreirao je tehnologiju realizacije objekta u ulici Neznanog junaka u Beogradu, koja se ne oslanja na izgradnju, već na proizvodnju elemenata objekta, značajno skraćujući vreme realizacije na lokaciji, a ujedno podižući kvalitet konačnog proizvoda. Vođeni iskustvom da se sva pitanja koja se ne postave u fazi dizajna manifestuju kao odgovori o koje se saplićemo u fazi realizacije objekta, navodi nas na zaključak da se vreme investirano u inicijalnoj fazi projekta višestruko kompresuje u fazi realizacije. Odnos prema vremenu je pitanje intelekta i kulture, što su takođe atributi arhitekture.

TEKST: Danilo Dangubić, AA Dipl Arch RIBA

PROČITAJTE I : Nova uloga arhitekata u građevinskim projektima